DURATRON ®

Základné technické plasty >> Duratron

HIGH-TECH MATERIÁLY pre najnáročnejšie použitie

DURATRON CU60 PBI [PBI] polybenzimidazol čierny

DURATRON CU60 PBI ponúka najvyššiu tepelnú odolnosť (prevádzková teplota 310 °C trvalo, 500 °C krátkodobo) a najlepšie mechanické vlastnosti zo všetkých polymérov. Ďalšími špičkovými parametrami je vysoká pevnosť, tuhosť a odolnosť voči tečeniu, extrémne nízky koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti, vynikajúce trecie vlastnosti a odolnosť voči oteru, vysoký odpor voči prenikavej radiácii (gamma a röntgenové žiarenie), nízka horľavosť, dobré elektroizolačné a dielektrické vlastnosti a vysoká čistota z hľadiska iontového znečistenia.

Tieto vlastnosti predurčujú DURATRON CU60 PBI na použitie v high-tech aplikáciách, najmä v polovodičovom, leteckom a kozmickom priemysle. Uplatňuje sa veľmi významne aj vo všetkých ostatných odboroch, kde súčasti vyrobené z iných materiálov musia byť často menené z dôvodu krátkej životnosti.

DURATRON PAI [PAI] Polyamidimid

Materiály DURATRON PAI sa vyznačujú podobnými vlastnosťami ako DURATRON PBI, ale ich použitie je obmedzené "iba" do teploty 250 °C trvalo. Rozlišujeme päť typov:

DURATRON T4203 PAI [PAI] okrový

Tento typ ponúka najlepšiu kombináciu húževnatosti a pevnosti v náraze. Jeho výborná opracovateľnosť umožňuje výrobu veľmi presných súčastí.

DURATRON T4503 PAI [PAI] okrový

Priama výroba vo formách ponúka možnosť zhotovenia väčších súčastí. Vlastnosti má rovnaké ako predchádzajúci typ.

DURATRON T4301 PAI [PAI + grafit + PTFE] čierny

Pridaním grafitu a PTFE sa docieľuje zvýšená odolnosť voči oteru, nižší koeficient trenia a minimálneho "zachytávania" na protipovrchu. Je obzvlášť vhodný pre výrobu nemazaných ložísk, tesnení a súčastí kompresorov.

DURATRON T4501 PAI [PAI + grafit + PTFE] čierny

Priama výroba vo formách ponúka možnosť zhotovenia väčších súčastí. Vlastnosti má rovnaké ako predchádzajúci typ.

DURATRON T5530 PAI [PAI +30% sklených vlákien] khaki

Pridaním 30% sklených vlákien sa zvyšuje tuhosť, pevnosť a odolnosť voči tečeniu. Je vhodný pre súčasti vystavené dlhodobo vysokým tlakom pri vysokých teplotách.

 

DURATRON U1000 PEI [PEI] polyetherimid jantárový - priehľadný

DURATRON U1000 PEI je vyrábaný zo živice ULTEM ®. Polotovary vykazujú kombináciu špičkových pevnostných, tepelných a elektrických vlastností spolu s veľmi nízkou horľavosťou a nízkou úrovňou tvorby plynov pri horení. Tieto vlastnosti predurčujú DURATRON U1000 PEI na použitie v extrémne zaťažených elektrických a elektronických izolátoroch a pre výrobu konštrukčných súčastí vyžadujúcich vysokú pevnosť a tuhosť vo zvýšených teplotách, až 170 °C trvalo a 200 °C krátkodobo.

ULTEM ® je registrovaná ochranná známka General Electric Co.USA Vďaka vysokej elektrickej pevnosti a nízkej horľavosti je DURATRON U1000 PEI použitý pre výrobu zvierky pre uchytenie dosky plošných spojov k zobrazovacej jednotke v lietadlách alebo na lodiach.

Použitie

  • materiál môže byť využitý v kozmickom, leteckom, jadrovom, chemickom, automobilovom, elektrickom priemysle, atď
  • súčasti čerpadiel
  • obrovský rozsah použitia pre tesniace aplikácie
  • sedlá ventilov
  • ložiská
  • ozubené kolesá
 

Fotogaléria

Duratron® Duratron®