Radel ®

Základné technické plasty >> Radel

HIGH-TECH MATERIÁLY pre najnáročnejšie použitie

Tieto nevystužené amorfné termoplastické materiály majú mnoho spoločných vlastností a všetky oplývajú vynikajúcimi mechanickými, tepelnými a elektrickými vlastnosťami. Pomerom kvality a ceny stoja tieto materiály medzi konvenčnými technickými plasty a high-tech plastami pre najnáročnejšie použitie, akými sú DURATRON PBI, DURATRON PAI a KETRON PEEK.

Radel PSU 1000 [PSU] polysulfóny žltý - priehľadný

Tieto polotovary sú vyrábané z UV-nestabilizovanej polysulfonovej živice. Ponúkajú veľmi dobrú radiačnú stabilitu, veľmi nízku úroveň iontového znečistenia a vysokú hydrolytickú odolnosť. V porovnaní s DURATRONom PEI a Radel PPSU majú všeobecne nižší mechanický profil a často nahrádzajú polykarbonát (PC 1000) tam, kde je vyžadovaná vyššia teplotná a chemická odolnosť súčasne s možnosťou sterilizácie v autoklávoch.

Radel PPSU 1000 [PPSU] Polyfenylensulfončierny

Dodávané polotovary sú vyrábané zo živice Radel ® R. Tento materiál má vyššiu pevnosť v náraze a chemickú odolnosť ako DURATRON PEI. Má vynikajúcu odolnosť voči hydrolýze a takmer neobmedzenú životnosť pri opakovanej sterilizácii parou v autokláve, čo ho predurčuje na výrobu súčastí v zdravotníckom, potravinárskom a ďalších druhoch priemyslu, kde sa vyžaduje sterilizácia parou. Surovina použitá na výrobu Radel PPSU 1000 zodpovedá norme USP Class VI, čo umožňuje použitie v medicínskom a farmaceutickom priemysle.

Použitie

Súčiastky vyrobené z týchto materiálov sú využívané v elektrotechnickom priemysle (indukčné cievky, izolačné vložky, púzdra), ako časti pre dojacie prístroje, čerpadlá, ventily,filtračné sústavy, výmenníky tepla, v potravinárskom priemysle a na výrobu lekárskych prístrojov (súčasti vystavené opakovanému umývaniu a sterilizácii).

 

Fotogaléria

Radel ® Radel ®