Návod na obrábanie

Obrábanie

Polotovary z technických plastov (tyče , dosky , rúry , atď ) možno ľahko obrábať na bežných kovoobrábacích a drevoobrábacích strojoch.

Všeobecné odporúčania

Vzhľadom na zlú tepelnú vodivosť a relatívne nízky bod topenia termoplastov je nutné zabezpečiť, aby pri obrábaní vznikalo čo najmenej tepla a súčasne aby čo najmenej tepla prechádzalo na plastový obrobok. Zabráni sa tak deformáciám, vzniku napätia v obrobku, zmenám farby a nataveniu povrchu.

Nutné je dodržiavať nasledovné odporúčania:

  • nástroje musia byť neustále udržiavané ostré a hladké
  • posun by mal byť čo najväčší
  • nástroje musia mať taký tvar, aby sa obrábaného materiálu dotýkali len reznou plochou
  • musí byť zabezpečený čo najlepší odvod triesky
  • pri operáciách, kedy vzniká nadmerné teplo (napr. pri vŕtaní), je vhodné použiť chladiace médium

Pre obrábanie technických plastov je potrebná nižšia sila ako na obrábanie kovov a navyše príliš vysoké upínacie sily vedú k pružnej deformácii obrobku, čo má vplyv na presnosť obrábania. Preto je nutné znížiť upínacie tlaky a pri obrábaní napr. tenkostenných puzdier je nevyhnutné obrobok podopierať.

Rezné nástroje

Pre väčšinu polotovarov je vhodná rýchlorezná oceľ. Pre väčšie výrobné dávky je vhodné voliť karbidové, keramické a diamantové rezné nástroje. Tieto sú nevyhnutné pre obrábanie materiálov vystužených sklenenými vláknami alebo uhlíkom. Pre rad DURATRONov sú najlepšie nástroje diamantové.

Chladenie

Okrem vŕtania a rezaniaobzvlášť veľkých priemerov pásovou pílou, vo všeobecnosti nie je potrebné chladenie. Chladenie povrchu obrobku však vždy vedie k lepšej kvalite povrchu a nižším toleranciám. Sú vhodné bežné chladiace emulzie pre obrábanie. Tieto však nesmú byť použité pre chladenie amorfných materiálov ( PC 1000 , PPSU 1000 , PEI 1000 , PSU 1000 a SEMITRON ESD 410C ), ktoré sú náchylné k vnútornému popraskaniu po použití týchto médií. Pre chladenie týchto materiálov je nutné použiť čistú vodu alebo stlačený vzduch. Stlačený vzduch je tiež veľmi vhodný z dôvodu dobrého odvodu trusky medzi reznou plochou a obrobkom.

Tolerancia

Tolerancie obrábania pre termoplasty sú významne vyššie než tolerancie pre kovové súčasti. Je to spôsobené zvýšeným koeficientom tepelnej rozťažnosti, napučaním vplyvom absorpcie vlhkosti a možnými deformáciami spôsobenými vnútorným pnutím počas obrábania. Deformácie sa objavujú najmä vtedy , kedy obrábaním vznikajú asymetrické alebo veľké zmeny v priemere (napr. púzdra vyrábané z veľkých tyčí kruhového prierezu) alebo hlboké drážky pri frézovaní. V týchto prípadoch, podľa požiadaviek na tolerancie, môže nastať nutnosť tepelnej úpravy (odstránenie vnútorného pnutia) po predbežnom obrobení (min. presah 3 % priemeru) a pred konečným obrobením súčasti, (návod na tepelnú úpravu pred a po obrábaní na požiadanie zašleme alebo vypracujeme). Podľa empirického pravidla pre sústružené alebo frézované súčasti je možné prijať toleranciu 0,1 - 0,2 % menovitého rozmeru, ale pre malé súčasti je minimálna tolerancia iba 0,05 mm. Presnejších tolerancií možno dosiahnuť u High - Tech materiálov ako je DURATRON, rad PEEK a TECHTRON .

PTFE je nutné obrábať pri minimálnej teplote 23°C. Zabráni sa tak zmene rozmerov, ku ktorej dochádza pri teplote cca 20°C (inverzný bod štruktúry PTFE) .

Sústruženie

Dlhé "reťazce" trosky je nutné vhodným spôsobom pri práci odstraňovať, aby sa nezamotali do upínacej hlavy, nástroja alebo obrobku. Odporúčaná geometria nástrojov, rýchlosti a posuvy sú uvedené v tabuľke.

Frézovanie

Možno používať frézy pre ľahké kovy. Okružné frézy sú vhodnejšie, pretože umožňujú lepšie odstraňovanie pilín. Odporúčaná geometria nástrojov, rýchlosti a posuvy sú uvedené v tabuľke.

Vŕtanie

Úplne vyhovujú vysokorýchlostné skrutkové vrtáky. Pri vŕtaní, ktoré vytvára veľké množstvo tepla, použite chladiacu kvapalinu. Pre lepšie odvádzanie tepla a odstraňovanie trosky je nutné vrták často vyťahovať, najmä pri vŕtaní hlbokých dier. Pre vŕtanie otvorov s veľkým priemerom sa odporúča používať vrtáky so ztenčeným driekom, aby sa znížilo trenie a následne aj tvorba tepla. Pri vŕtaní veľkých otvorov sa tiež odporúča vŕtať postupne - tzn . otvor s priemerom 50 mm by mal byť vyvŕtaný postupne na priemer 15 , 35 a 50 mm. Odporúčaná geometria nástrojov, rýchlosti a posuvy sú uvedené v tabuľke.

Vystružovanie

Používajú sa výstružníky s priamymi alebo skrutkovitými drážkami. Musia byť veľmi dobre ostrené kvôli zlému odstraňovaniu trosky a pružnosti termoplastov.

Rezanie

Vyhovujú pásové, kotúčové alebo priamočiare píly s dostatočne vzdialenými zubami, aby bolo zaistené dobré odstraňovanie pilín. Zuby by mali mať dostatočný rozvod, aby nedochádzalo ku zvieraniu materiálu za reznou plochou,v prípade potreby treba použiť rozpínacie kliny.

Odporúčaná geometria nástrojov, rýchlosti a posuvy sú uvedené v tabuľke.

POZOR : ERTALON 66 - GF30, DURATRON T4301 PAI, DURATRON T 4501 PAI, DURATRON T5530 PAI , KETRON PEEK - HPV, KETRON PEEK - GF30, KETRON PEEK - CA30, TECHTRON HPV PPS, SEMITRON ESD 410C a SEMITRON ESD 520HR je potrebné rezať pásovou pílou s rozstupom zubov 4 - 6 mm (DURATRON PBI 2 - 3 mm). Nepoužívajte pre rezanie týchto materiálov kotúčové píly, väčšinou ich použitie vedie k popraskaniu materiálu.

Ochranné balenie proti vlhkosti

Obrobené súčastí z polymérov, ktoré prijímajú vlhkosť z okolitého prostredia, je nutné po opracovaní ošetriť alebo skladovať tak, aby sa zabránilo napučaniu a teda zmenám v ich rozmeroch. Pre udržanie veľmi presných tolerancií obrobkov z materiálov ERTALON / NYLATRON , DURATRON a SEMITRON je vhodné ich skladovať v ochrannom plastovom obale (sáčku) s pohlcovačom vlhkosti.