ERTALON® Polyamid (PA)

Základné technické plasty >> Ertalon- PA 6, PA 6 G

Polyamidy, ("nylony"), rozlišujeme na niekoľko rôznych typov. Najdôležitejšie z nich sú: PA 6, PA 66, PA 11 a PA 12. Rozdielne fyzikálne vlastnosti, ktoré uvedené typy majú, sú určené zložením a stavbou ich molekulových reťazcov.

ERTALON® je používaný pre širokú škálu priemyselných komponentov pri výrobe základných zariadení a pri ich údržbe. Niekoľko príkladov: trubkové a klzné ložiská, podložky, pomocné a vodiace kotúče, valce pre dopravníky, napínacie valčeky, ložiskové púzdra, kladky a obloženie kotúčov, vačky, tlmiče, barany bucharov, čelá kladív, škrabáky, ozubené kolesá, reťazové kolesá, tesniace krúžky, vodiace šróby, rezacie a sekacie dosky, izolátory, apod.

ERTALON 6 SA PA 6 prírodný (biely) / čierny - extrudovaný

Tento materiál predstavuje optimálnu kombináciu mechanickej pevnosti, tuhosti, tlmiacej schopnosti a odolnosti voči opotrebovaniu. Uvedené vlastnosti, spoločne s priaznivými elektroizolačnými vlastnosťami a dobrou odolnosťou voči pôsobeniu chemikálií, zaraďujú ERTALON 6 SA do skupiny materiálov univerzálne použiteľných v oblasti konštrukcie aj údržby.

ERTALON 66 SA PA 66 prírodný (krémový) / čierny - extrudovaný

Materiál s vyššou mechanickou pevnosťou, tuhosťou a odolnosťou proti pôsobeniu teploty a opotrebovaniu ako má ERTALON 6 SA. Vyznačuje sa tiež lepšou odolnosťou proti tečeniu, ale jeho pevnosť v náraze a mechanické tlmiace schopnosti sú mierne znížené. Je vhodný pre obrábanie na automatických sústruhoch.

ERTALON 66-GF30 PA 66-GF30 čierny - extrudovaný

V porovnaní s jednoduchými PA 66 má tento nylon (vystužený 30 percentami zo sklenených vlákien) zvýšenú pevnosť, tuhosť, odolnosť proti tečeniu a rozmerovú stálosť. Súčasne si zachoval vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu. Znamená to, že má vyššie maximálne prevádzkové teploty.>

ERTALON LFX PA 6G zelený - liaty

ERTALON LFX je vnútorne mazaný liaty nylon, ktorý je samomazný v pravom zmysle slova. ERTALON LFX je špeciálne vyvinutý pre výrobu pohyblivých nemazaných súčastí a významným spôsobom rozširuje súčasné možnosti použitia nylonov. Je to možné vďaka zníženému koeficientu trenia (až o 50%) a zlepšenej odolnosti voči opotrebovaniu (až 10x vyššia).

ERTALON 6 PLA PA 6G prírodný (slonová kosť) / čierny - liaty

Vlastnosti tohto druhu liateho nylonu sa veľmi blížia vlastnostiam ERTALONU 66 SA. Jeho výrobná metóda umožňuje výrobu veľkých tvarov ako aj odlievanie podľa požiadaviek zákazníka, následne si tak vyžaduje len minimálne obrábanie.

ERTALON 6 XAU+ PA 6G čierny - liaty

ERTALON 6 XAU+ je tepelne stabilizovaný nylon 6 s veľmi hustou a vysoko kryštalickou štruktúrou. Vyniká lepšími mechanickými vlastnosťami ako bežné vytlačované alebo liate nylony: má vynikajúcu odolnosť voči tečeniu a opotrebovaniu, lepšie vlastnosti pri tepelnom starnutí a vynikajúcu obrábateľnosť.

ERTALON 6 XAU+ je zvlášť vhodný pre výrobu ložísk a iných mechanických súčastí vystavených námahe a pracujúcich pri teplotách vyšších ako 60°C.

ERTALON 4.6 PA 4.6 červenohnedý - extrudovaný

V porovnaní s bežnými nylonmi sa ERTALON 4.6 (Stanyl*) vyznačuje stálou tuhosťou a odolnosťou voči tečeniu v širokom teplotnom rozmedzí, má rovnako aj vynikajúcu odolnosť voči starnutiu vplyvom teploty. Preto je primárne využitie ERTALONU 4.6 určené do vyšších teplôt (80-150°C), kde nedostačuje tuhosť, odolnosť voči tečeniu, odolnosť voči starnutiu vplyvom teploty a hraníc únavy materiálu PA 6, PA 66, POM a PETP.

 

Fotogaléria

Ozubené koleso vyrobené z ERTALONU 6PLA Ozubené koleso vyrobené z ERTALONU 6PLA
Ložisko centrálního pivotu vyrobené Ložisko centrálního pivotu vyrobené
Ložisko vyrobené z ERTALONU 6XAU+m. Ložisko vyrobené z ERTALONU 6XAU+m.