FLUOROSINT ®

Základné technické plasty >> Fluorosint

FLUOROSINT [spevnený PTFE] Fluoropolymer

Unikátne vlastnosti tohto materiálu sú dosiahnuté špeciálnym procesom výroby, pri ktorom je synteticky spájaná sľuda s PTFE. Takto sa dosahujú vyššie možné zaťaženia súčastí a súčasne je podstatne znížená tepelná rozťažnosť v porovnaní s čistým PTFE, pričom je zachovaná dobrá tepelná a chemická odolnosť.

FLUOROSINT 500 [PTFE + sľuda] slonová kosť

FLUOROSINT 500 má 9x vyššiu odolnosť proti deformácii pod zaťažením ako neplnený PTFE (skúšané ASTM D 621, tlak 14 MPa pri 50 ° C). Koeficient tepelnej lineárnej rozťažnosti sa blíži k tepelnej rozťažnosti hliníka a je 5x menší ako u PTFE. Je podstatne tvrdší ako PTFE a takisto má aj vyššiu odolnosť voči oteru. FLUOROSINT 500 nepoškodzuje oterom väčšinu materiálov použitých ako protiplochy.

FLUOROSINT 207 [PTFE + sľuda] biely

Surovina používaná na výrobu FLUOROSINTu 207 spĺňa požiadavky smerníc EÚ a americkej FDA ohľadom plastov používaných v styku s potravinami. Pri kombinácii veľmi dobrých mechanických vlastností s vrodenou mimoriadnou chemickou a hydrolytickou odolnosťou nachádza tento materiál uplatnenie v mnohých aplikáciách v potravinárskom, farmaceutickom a zdravotníckom priemysle.

 

Fotogaléria

Fluorosint  ® Fluorosint ®