PVC

Základné technické plasty >> PVC

PVC

Jeden z najčastejšie používaných termoplastov nakoľko spája v sebe dobré mechanické vlastnosti a vysoku odolnosť voči kyselinám a zásadam, ako aj iným chemickým činidlám. Výhodou sú aj dobré elektroizolačné vlastnosti.

PVC je samohasiace a nenasiakavá vodu. Patrí k plastom, ktoré sú ľahko zvariteľné, zlepiteľné a tepelne tvarovateľné pri teplotách 120-140°C. PVC je použiteľné prakticky vo všetkých priemyslených odvetviach, namjä pri výrobe chemických nádrží, ochranných obkladov, rozvodných potrubí a pod. Medzi nevýhody patrí malý tepltoný rozsah použitia a krehkosť pri nízkych tepolotách.

PVC biele priehľadné

Zvýšená rázová odoolnosť a je dobre priehľadné.

PVC -C corzan

  • zlepšené vlastnosti pri vyšších teplotách + 85 °C
  • zlepšená stálosť, pevnosť a tvrdosť
  • rovnako je chemický odolný

PVC -HI modifikované PVC-U

Zvýšená odolnosť voči mehanickeým nárazom pri nízkych teplotách (-40°C)

PVC - ESD (elektricky vodivé PVC U)

znížený elektrický odpor

Použitie

  • všetky priemyselné odvetvia
  • výroba chemických nádrží
  • výroba ochranných obkladov
  • rozvodné potrubia