Sklotextit

Základné technické plasty >> Sklotextit

Sklotextit

Vrstvený materiál, kde je ako výstuha použitá sklená tkanina a epoxirezolová živica ako spojivo, vďaka čomu je zaistená vysoká mechanická odolnosť a výborné elktroizolačné vlastnosti.

Používa sa k výrobe súčiastok, ktoré musia mať výborne mechanické, elektrotechnické a izolačné vlastnosti. Vďaka odolnosti voči klimatickým podmienkam je používaný v exteriéri v rôznych rozvádzačoch a transformátoroch.

Použitie

  • elektrotechnický priemysel
  • rozvádzače
  • transformátory
  • ako kostry telies prístrojov
  • ako elektorizolant