Textit

Základné technické plasty >> Textit

Textit

Konštrukčný plast vyrobený z bavlnenej tkaniny ako výstuže a krezoformaldehydovej živice ako spojiva. Z tohoto spojenia vyplývajú výborne mechanické a klzné vlastnosti. Textit je odolný voči slabým kyselinám i pri vyšších teplotách, ďalej je odolný voči olejom vode a benzínu. Samozrejmoťou sú výborné elktroizolačné vlastnosti.

Textit sa používa pri výrobe silno zaťažených súčiastok, najmä ozubených kolies a ložísk. Rovnako je vhodný pre výrobu klzných líšt, ako súčasť strojov, tlmiacich obložení, kladiek, pák, ťahiel, elktorizolant, a pod.

Použitie

  • Ozubené kolesá,ložiská
  • Ako izolácia rozvodných skrín a rovádzačov
  • Rôzne obloženia klzných častí strojov a zariadení napr. lisov
  • Častí strojov a zaradení.
  • Izolačné dosky.