Kontakt

Sklad našej spoločnosti nájdete na adrese:

ARRAY PLAST
Rosinská cesta 11
010 01 ŽILINA
tel.: 041 516 62 03, 500 43 31
fax: 041 500 43 32
e-mail: arrayplast@stonline.sk

QR kód

 

Kontaktujte nás