Odlievané diely

Okrem štandardných polotovarov ako sú tyče, trúbky, dosky a fólie, firma Arrayplast dodáva ďalšie špecifické diely ako sú kruhové disky až do priemeru 1200 mm medzikružia až do vonkajšieho priemeru 2150 mm.

Na zákazku sa taktiež odlievajú pravouhlé hranoly v šírke od 150 mm do 1000 mm, výške od 110 mm do 200 mm a v dĺžke až 1000 mm.

Špeciálnou činnosťou je výroba foriem pre odlievané diely presne podľa technických špecifikácii a rozmerov požadovaných zákazníkom tak, aby sa odliaty polotovar čo najviac približoval finálnemu výrobku. Toto umožňuje minimalizovať následné obrábanie a tak čo najefektívnejšie vyriešiť výrobu veľkých alebo zložitých tovarových súčastí čo najefektívnejším spôsobom. Samozrejmosťou je finálne tepelné spracovanie pre odtránenie vnútorného pnutia.