Polypropylén

Základné technické plasty >> Polypropylén

Polypropylén PP šedý/natural

Známy a často používaný termoplast s vynikajúcou chemickou odlnosťou ( okrem oxidačných kyselín) a dobrými elektroizolačnými vlastnosťami a takmer nulovou nasiakavosťou vody. Polypropylén je dobre zbvariteľný, ale je obtiažne zlepitteľný. Patrí medzi plasty, ktoré nie sú UV odolné. Medzi výhody patrí, že nie je náchylný k vnútornému pnutiu. Taktiež je použiteľný v potravinárstve.

PP - GF 30

Polypropylén vystužený sklenými vláknami, pre dosiahnutie vyššej teploty a tepelnej stálosti.

Použitie

  • v chemickom priemysle
  • vo vodohospodárstve
  • ako súčasť čerpadiel a ventilov, tesnení
  • čističky odpadových vôd
  • vodomerné šachty